۳۰ تیر ۱۳۹۷

کلیسای ۷

کلیسای هفت با موعظه کشیش هرمز

اسم سری موعظه: رابطه دو طرفه با خدا اسم موعظه این جمعه (هفته ۸): اگر خدا را دوست دارم، فرزندان او را دوست دارم. مچ گیری خدا اگر خدا را دوست داری، بچه های او را دوست داری. اول یوحنا ۴ : ۲۰ – ۲۱ اول یوحنا ۵ : ۱ – ۲ چرا باید فرزندان او ر... بیشتر بخوانید

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2017

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست پلاس، فرکانس ۱۲۵۹۴، پولارازیسیون عمودی، سیمبل ریت ۲۷۵۰۰، اف.ای.سی ۲/۳