۲۳ آذر ۱۳۹۶

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2017

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست،  فرکانس ۱۲۵۹، پولارازیسیون عمودی،  سیمبل ریت ۲۷۵۰۰،  اف.ای.سی ۲/۳