۲۵ مرداد ۱۳۹۷

کلیسای ۷

کلیسای هفت با موعظه کشیش هرمز

اسم سری موعظه: رابطه دو طرفه با خدا اسم موعظه این جمعه (هفته ۱۰): پارو: تست محبت من به خدا   مقدمه: متی ۵ : ۲۰ محبت از شریعت بیشتر عمل می کند نه کمتر متی ۲۲ : ۳۷ – ۴۰ پارو: تست محبت من به خدا   پ = پول متی  ۶ : ۱۹ – […] بیشتر بخوانید

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2017

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست پلاس، فرکانس ۱۲۵۹۴، پولارازیسیون عمودی، سیمبل ریت ۲۷۵۰۰، اف.ای.سی ۲/۳