۲۷ اسفند ۱۳۹۶

کلیسای ۷

کلیسای هفت با موعظه کشیش هرمز “چگونه عاقبت بخیر شویم؟” (قسمت هشتم)

اسم سری: چگونه عاقبت به خیر شویم؟ موعظه این هفته: بیا با هم بپریم. مقدمه: ارمیاء ۲۹ : ۱۱  نکات: ۱ – سرنوشت ما به هم گره خورده است. ۲ – کافی نیست که یک جا باشیم باید یک دل باشیم اعمال ۲ : ۱ بیشتر بخوانید

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2017

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست پلاس، فرکانس ۱۲۵۹۴، پولارازیسیون عمودی، سیمبل ریت ۲۷۵۰۰، اف.ای.سی ۲/۳