۰۹ بهمن ۱۳۹۸

کتابخانه

شروعی تازه

اصول مقدماتی ایمان مسیحی ( آموزش گروهی یا فردی شامل آیات کلام خدا)

می دانید به چه چیز اعتقاد دارید؟

شروعی تازه برای کمک به پروش فراگیری بیشتر خواننده از اصول مقدماتی مسیحیت نوشته شده. هر سال هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان می آورند، اما برای پیشرفت و رشد در ایمانشان آمادگی ندارند زیرا از دانش مبنی بر کتاب مقدس بی بهره اند. سوال های عادی که از نو ایمانان و یا اشخاصی که سال ها در ایمان بوده اند، می شنویم عبارتند از : قدم بعدی در ایمان من کدام است؟ این کتاب مرجع بزرگ و خوبی است که به سوالات شما پاسخ می دهد . شروعی تازه می تواند در مکالمات گروهی و یا فردی به کار رود. بهترین وسیله برای کلاس های روز یکشنبه یا چهارشنبه است . این کتاب شامل ۱۲ فصل است که دارای موضوعاتی از قبیل (گناه چیست؟)، ( عشای ربانی چیست؟)، ( تعمید چیست؟ ) و ( ایمان چیست؟) می باشد.شیوه ساده نویسنده و استفاده از آیات کلام، این کتاب را به صورت ابزاری بسیار مفید معرفی می نماید که می تواند مورد استفاده افرادی که طالب رابطه عمیق تری با عیسای مسیح هستند، قرار گیرد. صرف نظر از پیشینه روحانی شما،شروعی تازه برای افرادی نوشته شده که مایلند رابطه ای محکم و درست در ایمان مسیحی خود بنا نمایند.

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2018

LiveZilla Live Chat Software

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست ، فرکانس ۱۱۹۵۸، پولارازیسیون عمودی V