۲۷ دی ۱۴۰۰

جدول برنامه های شبکه ۷

شنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
بشارت ۸:۳۰ صبح تکرار
کلیسای هفت ۱۱:۳۰ صبح تکرار
جویس مایر ۲ بعد از ظهر تکرار
دست خدا ۳ بعد از ظهر تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۸ شب تکرار
بیان حقیقت ۹ شب تکرار

یکشنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
رابرت موریس -گیت وی ۱۱ صبح تکرار
من بیدار ۱۲ ظهر تکرار
تعبیر خواب و رویا ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
کلیسای ۷ ۵ بعد از ظهر تکرار
Parent Compass ۹ شب تکرار

دوشنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
میعادگاه ۴ صبح تکرار
پاورپوینت ۵ صبح تکرار
Parent Compass ۱۰:۳۰ صبح پخش برنامه
مت پترسون ۱۱ صبح پخش برنامه
رابرت موریس – گیت وی ۱۲ ظهر پخش برنامه
کتاب ایوب ۱ بعد از ظهر پخش برنامه
بشارت ۶:۳۰ بعداز ظهر پخش برنامه
جویس مایر ۷ بعد از ظهر پخش برنامه
هنر من خدمت من ۱۰ شب پخش برنامه

سه شنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
مایکل یوسف ۱ صبح پخش برنامه
مدرسه کتاب مقدس ۱:۳۰ صبح پخش برنامه
بیان حقیقت ۷ صبح پخش برنامه
مت پترسون ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
بشارت ۷:۳۰ شب تکرار
میعادگاه ۸ شب پخش برنامه
من بیدار ۹:۳۰ شب تکرار
برنامه دعا هفت ۱۰ شب پخش زنده

پخش زنده - دست خدا - ۱۰ شب به وقت ایران

چهارشنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
پاورپوینت ۳ صبح پخش برنامه
مایکل یوسف ۵:۳۰ صبح تکرار
میعادگاه ۸:۳۰ بعد از ظهر تکرار
رابرت موریس- گیت وی ۱ بعد از ظهر تکرار
هنر من خدمت من ۹:۳۰ شب تکرار
دست خدا ۱۰ شب پخش برنامه

پخش زنده - تعبیر خواب و رویا- ۱۰ شب به وقت ایران

پنج شنبه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
مدرسه کتاب مقدس ۲:۰۰ صبح تکرار
جویس مایر ۳:۳۰ صبح تکرار
کتاب ایوب ۴:۳۰ صبح تکرار
بیان حقیقت ۱۲:۳۰ ظهر تکرار
Parent Compass ۷ بعد از ظهر تکرار
من بیدار ۹:۳۰ شب پخش زنده
تعبیر خواب و رویا ۱۰ شب پخش زنده
مایکل یوسف ۱۱:۳۰ شب تکرار

پخش زنده - کلیسای ۷ - ۸ شب به وقت ایران

جمعه ها

 

اسم برنامه زمان به وقت ایران پخش
من بیدار ۶:۳۰ صبح تکرار
تعبیر خواب و رویا ۷  صبح تکرار
پاورپوینت ۸ صبح تکرار
مت پترسون ۱۰ صبح تکرار
کتاب ایوب ۱۱ صبح تکرار
هنر من خدمت من ۷  شب تکرار
کلیسای ۷ ۸ شب پخش زنده
دست خدا ۱۲:۳۰ شب تکرار

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2020