Loading…

درباره ما

هدف شبکه 7 چیست؟


هدف شبکه 7 تبدیل ایران توسط تبدیل زندگی های شخصی است.

خدا محبت است و اولین چیزی که از ما می خواهد این است که محبت او را بچشیم. نتیجه چشیدن محبت خدا فقط این نیست که به ما احساس خوبی بدهد، بلکه زندگی های ما را عوض می کند. محبت خدا پرقدرت ترین عامل موجود در جهان است. وقتی حقیقت با محبت بیان می شود، قدرت دارد زندگی های شخصی، روابط زناشویی، خانواده ها، یک جامعه، یک کشور و حتی دنیا را تبدیل کند.

هدف شبکه 7 بیان حقیقت با محبت است. شادی و رضایت ما قلب های شفا یافته، زندگی های عوض شده، ازدواج های موفق است. اگر با دیدن برنامه های شبکه 7 زندگی شما تغییر پیدا نکند، ما در انجام ماموریت خود شکست خورده ایم. هدف ما این است که هر بار که شبکه 7 را می بینید، اگر نا امید هستید، امیدوار شوید. اگر قلبتان زخمی است و یا جسمتان مریض است، شفا بیابید. اگر در بند اعتیاد و خشم و غم و نفرت و تلخی هستید، آزاد شوید.

.هدف ما این است که هربار که شبکه 7 را می بینید با خدا روبرو شده و از محبت او بنوشید

شبکه 7 را چه کسی حمایت مالی می کند؟


شبکه 7 تنها توسط هدایای مسیحیان ایرانی و غیر ایرانی حمایت مالی می شود. این شبکه به هیچ سازمان و موسسه ای وابسته نمی باشد. ما خدا را برای هر کانال تلویزیونی مسیحی شکر می کنیم و آنها را نه رقیب بلکه همکاران خود می دانیم و برای موفقیت آنها دعا می کنیم. شبکه 7 تنها کانال تلویزیونی مسیحی است که بوسیله خود ایرانیان مدیریت می شود و خط، هدف و برنامه های آن بوسیله ایرانیان مسیحی تعیین می شود. همچنین تنها کانالی است که فقط بوسیله هدایای شخصی مسیحیانی چون شما حمایت می شود. بخصوص کسانی که زندگی هایشان از طریق این شبکه تبدیل شده و اشتیاق دارند که دوستان و فامیل هایشان و تمام ایران و ایرانی آنچه که آنها چشیده اند را تجربه کنند، آنها شبکه 7 را با هدایای ماهیانه خود حمایت می کنند.

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود