Loading…

کمک های مالی


برای عزیزانی که در ایران زندگی می کنید:

شما به طرق زیر می توانید با هدایای خود در خدمت به ایران شریک شوید:

۱ – از فامیل، دوستان، یا آشنایان خود که در خارج کشور زندگی می کنند بخواهید که از طرف شما این هدیه را بفرستند و بعدا با شما حساب کنند. آنها اگر در اروپا زندگی می کنند، به قسمت «برای عزیزانی که در اروپا زندگی می کنند» در همین صفحه مراجعه کنند و یا اگر در آمریکا و یا کانادا زندگی می کنند، به قسمت «برای عزیزانی که در آمریکا و کانادا زندگی می کنند» مراجعه کنند.

۲ – اگر مسافری را می شناسید که دارد به خارج کشور می آید، می توانید هدیه خود را به او بدهید تا وقتی از کشور خارج شد، از طرف شما به شبکهV بفرستد.

۳ – اگر موقعیت شما طوری است که خودتان به خارج سفر می کنید، می توانید در یکی از سفرهایتان خودتان شخصا هدایای خود را بفرستید.
جهت پرداخت از کمک مالی از طریق Paypal برروی این لینک کلید کنید

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود