Loading…

برنامه زوم مشارکتی

روزهای جمعه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران
زوم مشارکتی بشارتی یا به عبارتی خودمونی مهمونخونه کلیسا 7 مکانیه که در حضور پدر اسمانی جمع میشیم تا برکتهایی رو که خدا برای تک به تکمون فراهم کرده و در مشارکت با هم دریافتش کنیم

به مهمونی خدا دعوت شدید


در جمعه شبها ساعت ۲۲:۳۰
در زوم مشارکتی بشارتی کلیسا 7 مشتاق دیدارتون هستیم
در حضور خدا شفا برکت آزادی دعا تعبیرخواب و رویاها و البته شنیدن از کارهای عظیم خدا رو با هم شاهد خواهیم بود

جهت حضور در جلسه زوم در اینجا کلیک کنید

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود