۲۸ دی ۱۳۹۹

کمک های مالی

برای عزیزانی که در آمریکا یا کانادا زندگی می کنید: 

شما به طرق زیر می توانید با هدایای خود در خدمت به ایران شریک شوید:

۱ – با استفاده از کارت اعتباری یا بانکی خود می توانید از طریق این سایت هدیه خود را بفرستید. این سایت از نظر امنیتی برای هدیه دادن با استفاده از کارت اعتباری یا بانکی محفوظ و امن می باشد.

۲ – همچنین می توانید هدیه خود را به صورت چک یا نقد از طریق پست به آدرس شبکه V ارسال نمایید.

آدرس پستی در آمریکا
 Network 7
P.O. Box 518
Melissa TX 75454
USA
برای عزیزانی که در اروپا زندگی می کنید:

شما به روشهای زیر می توانید با هدایای خود در خدمت به ایران شریک شوید:

۱ – با استفاده از کارت اعتباری یا بانکی خود می توانید از طریق این سایت هدیه خود را بفرستید. این سایت از نظر امنیتی برای هدیه دادن با استفاده از کارت اعتباری یا بانکی محفوظ و امن می باشد.

۲ – از طریق بانک خود در اروپا می توانید مستقیم هدیه خود را به حساب شبکه V واریز کنید.

عزیزان لطفا توجه کنید که این اطلاعات بانک جدید است

  • نام بانک:
  • EvangelischeKreditgenossenschaft e.V.
  • نام دارنده حساب:

 International Antioch Mission e.V.

Ref: Shabakeh 7 TV Donation

Verwendungszweck : Shabakeh 7 TV Donation 

  • شماره حساب:

Konto Nr : 4002342

  • از آلمان – برای واریز پول از آلمان عزیزان به این شماره احتیاج دارند

  BLZ 520 604 10

  • از خارج از آلمان در اروپا –  برای واریز پول از خارج از آلمان در اروپا عزیزان به مشخصات زیر احتیاج دارند

IBAN : DE42520604100004002342

BIC: GENODEF1EK1

  •  آدرس بانک:

EvangelischeKreditgenossenschaft e.V.

Seidlerstr. 6

۳۴۱۱۷ Kassel

۳ – همچنین می توانید هدیه خود را  به صورت چک یا نقد از طریق پست به آدرس ما در آمریکا یا اروپا ارسال نمایید.

 
آدرس پستی در اروپا

International Antioch Mission

Postfach 60 01 23

۲۲۲۰۱ Hamburg

 : برای عزیزانی که در ایران زندگی می کنید

شما به طرق زیر می توانید با هدایای خود در خدمت به ایران شریک شوید:

۱ – از فامیل، دوستان، یا آشنایان خود که در خارج کشور زندگی می کنند بخواهید که از طرف شما این هدیه را بفرستند و بعدا با شما حساب کنند. آنها اگر در اروپا زندگی می کنند، به قسمت «برای عزیزانی که در اروپا زندگی می کنند» در همین صفحه مراجعه کنند و یا اگر در آمریکا و یا کانادا زندگی می کنند، به قسمت «برای عزیزانی که در آمریکا و کانادا زندگی می کنند» مراجعه کنند.

۲ – اگر مسافری را می شناسید که دارد به خارج کشور می آید، می توانید هدیه خود را به او بدهید تا وقتی از کشور خارج شد، از طرف شما به شبکهV  بفرستد.

۳ – اگر موقعیت شما طوری است که خودتان به خارج سفر می کنید، می توانید در یکی از سفرهایتان خودتان شخصا هدایای خود را بفرستید.

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2020

Click to Hide Advanced Floating Content

فرکانس شبکه ۷: ماهواره یاه ست ، فرکانس ۱۱۹۵۸، پولارازیسیون عمودی V