Loading…

من بیدار

روزهای پنج شنبه ساعت ۲۲ به وقت ایران
هر روز گوشهای ما اخبار مختلف را می‌شنود چشمهای ما شاهد تصاویر دردناک زیادی است اتفاقات ناگوار زیادی پیرامون ما به وقوع می پیوندد در قبال خبرهای داغ واکنش درست چیست؟
اصلا چرا این اتفاقات جهان‌مارا تسخیر کرده اند؟
هدف خدا از این‌جریانات چیست؟‌
خداوند کجای این اتفاقات ایستاده است ؟
آیا من مسئولیتی در این میان دارم؟
بله، هدف برنامه ی "من بیدار" این‌است قلب و ذهن و وجود ما در بیداری و تفکری هوشمند که مدنظر و مورد تایید خداوند است قرار بگیرد
خداوند ما خواهد ما در جای درست خود در این‌جهان لمیده در شرور قرار بگیریم و گرفتار جریانات دنیا نشویم این برنامه با حضور افراد و کارشناسان آگاه مسیحی و غیر مسیحی به ما یاری می دهد در جای درست قرار بگیریم و بیداری را تکثیر کنیم

با ما باشید:


روزهای پنج شنبه
ساعت ۲۲ به وقت ایران
بیدار شو با: من بیدار

میتوانید این برنامه را از پخش مستقیم و یوتیوب شبکه7 تماشا کنید
لینک مجموعه قسمت های این برنامه در یوتیوب

جهت مشاهده همه ویدیو ها در اینجا کلیک کنید

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود