Loading…

برنامه رهایی از اسارت

روزهای سه شنبه ساعت ۲۰ به وقت ایرانافرادی که به آخر خط زندگی رسیده اند دیگر امیدی نیست تمام تارو پودشان را یاس و درماندگی اشغال کرده است بیزار از همه کس و چیز ، خشمی که پایانی برآن‌نیست و اعتیاد را تنها درمان می دانند.

هدف این برنامه این است این دسته از افراد از فریبهای دروغین شیطان آزاد شوند و بدانند که روح خدا هر لحظه آماده است آنها را آزاد کند شفا بخشد محبت خداوند همچون خورشید یخهای سرد وسخت قلبشان را ذوب می کند فرصتی دوباره، تولدی نو.

با ما باشید:


روزهای سه شنبه
ساعت ۲۰ به وقت ایران
رهایی از اسارت

میتوانید این برنامه را از پخش مستقیم و یوتیوب شبکه7 تماشا کنید
لینک مجموعه قسمت های این برنامه در یوتیوب

راه های ارتباطی با برنامه رهایی از اسارت

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود