Loading…

خدمت افغان های 7

هدف و رویای خدمت افغان های 7

هدف و رویای خدمت افغان های 7
برادران و خواهران عزیز افغان درود به شما.
مردم غیور و باشهامت افغانستان که سال ها است از اثر بی محبتی و بی عدالتی رنج می برید و بسیاری از شما در سراسر جهان پناهنده شدید.
ما خادمین شبکه 7 با تمام وجود و روح و روان مان درد ها و نا امیدی های شما را درک کرده و هم چون یک خانواده در کنار شما هستیم.
ما می خواهیم از طریق شبکه 7 مهمان خانه های شما در سراسر افغانستان و خارج از افغانستان شده و با کلام مقدس خداوند دلهای پریشان شما را شاد سازیم.
خدماتی که ما با فروتنی و افتخار می توانیم برای شما خوبان ارائه بدهیم.

  • تعلیم کلام مقدس
  • ایجاد کلیسا آنلاین و خانگی جهت مشارکت و دعا
  • شاگرد سازی و خادم سازی

ما می توانم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود