Loading…

خدمت بشارت 7

هدف و رویای خدمت بشارت

در ایرانی که پیشینه اسلامی دارد دریافت روح خدا و تولد تازه و فکر و قلب خدا نیاز امروز مردم ایران است و خدمت بشارت با رویای هموارساختن راه برای بازگشت مسیح شکل گرفته است و با هدف نجات جان ها و تجهیز مبشرین قوی و ارسال به کلی نقاط ایران و جهان در حال فعالیت میباشد.

خدمات تیم بشارت 7 از طریق های زیر انجام می پذیرد:

  • زوم بشارت (جلسات هفتگی بشارتی به جهت شناخت خداوند عیسی و اعلام خبر خوش ،رفع سوالات در زمینه بشارت و خواندن دعای نجات با عزیزان)
  • خدمت ۲۴ ساعته تلگرام بشارت 7 به جهت انتقال خبر خوش ،رفع سوالات احتمالی عزیزان در در خصوص بشارت (تجهیز و پشتیبانی بشارت دهندگان در طول هفته)
  • برگزاری دوره های شاگردی بشارت با تعالیم پایه که به جهت شاگردسازی و تربیت خادمین مبشر برگزار می‌گردد به گونه ای که هر شخصی که این دوره را گذرانده میتواند به طور موثر فعالیت کند

دستاورد های تیم بشارت
  • انتخاب و جدا کردن افراد مشتاق از بین افراد شرکت کننده برای تجهیز و رساناندن آنان در رشد خواندگیشان
  • برنامه ریزی به جهت ارتباط دائمی با سایر شرکت کنندگان شاگردی بشارت در برنامه ای منظم برای انجام طرح بشارت گیرا در طیفی وسیعتر
  • تجهیز خادمین تیم بشارت در حوزه های مختلف به جهت گسترش خدمت به طور مثال:تعلیم-سوشال مدیا- هنر -پیگیری
  • تجهیز در زمینه دفاعیات و شاگردسازی در این بخش که پس از تکمیل دروس به انجام خواهد رسید
  • آماده سازی تیم به جهت گسترش خدمت بشارت در بخش سوشال مدیا


از شما مخاطبین عزیز دعوت میکنیم از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود