Loading…

خدمت بشارت 7

هدف و رویای خدمت بشارت

در ایرانی که پیشینه اسلامی دارد دریافت روح خدا و تولد تازه و فکر و قلب خدا نیاز امروز مردم ایران است و خدمت بشارت با رویای هموارساختن راه برای بازگشت مسیح شکل گرفته است و با هدف نجات جان ها و تجهیز مبشرین قوی و ارسال به کلی نقاط ایران و جهان در حال فعالیت میباشد.

خدمات تیم بشارت 7 از طریق های زیر انجام می پذیرد:

  • زوم بشارت (جلسات هفتگی بشارتی به جهت شناخت خداوند عیسی و اعلام خبر خوش ،رفع سوالات در زمینه بشارت و خواندن دعای نجات با عزیزان)
  • خدمت ۲۴ ساعته تلگرام بشارت 7 به جهت انتقال خبر خوش ،رفع سوالات احتمالی عزیزان در در خصوص بشارت (تجهیز و پشتیبانی بشارت دهندگان در طول هفته)
  • برگزاری دوره های شاگردی بشارت با تعالیم پایه که به جهت شاگردسازی و تربیت خادمین مبشر برگزار می‌گردد به گونه ای که هر شخصی که این دوره را گذرانده میتواند به طور موثر فعالیت کند

دستاورد های تیم بشارت
  • انتخاب و جدا کردن افراد مشتاق از بین افراد شرکت کننده برای تجهیز و رساناندن آنان در رشد خواندگیشان
  • برنامه ریزی به جهت ارتباط دائمی با سایر شرکت کنندگان شاگردی بشارت در برنامه ای منظم برای انجام طرح بشارت گیرا در طیفی وسیعتر
  • تجهیز خادمین تیم بشارت در حوزه های مختلف به جهت گسترش خدمت به طور مثال:تعلیم-سوشال مدیا- هنر -پیگیری
  • تجهیز در زمینه دفاعیات و شاگردسازی در این بخش که پس از تکمیل دروس به انجام خواهد رسید
  • آماده سازی تیم به جهت گسترش خدمت بشارت در بخش سوشال مدیا


از شما مخاطبین عزیز دعوت میکنیم از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود