Loading…

خدمت جوانان 7

هدف و رویای خدمت جوانان

جوانان در ایران امروز درگیر مشکلات بسیار اجتماعی، اقتصادی،هویتی، فرهنگی ، آموزشی و غیره می باشند و نبود اماکن اجتماعی سالم و هدفمند جوانان را به سمت انتخاب های اشتباه سوق می دهد.

از آنجا که نسل آینده ساز یک کشور و یک کلیسا میبایست سرمایه گذاری و تجهیز شود تا بتواند برای کشور و ملکوت خداوند حرکت کند

رویای خدمت جوانان 7

خدمت به این گروه و تعلیم ، تربیت ، کمک و مشاوره به جوانان میباشد تا کلیسا و خدمت خداوند در ایران توسط جوانان تداوم یابد. جوانان، آینده کلیسا و رسالت اصلی ما هستند.

آنها نسل آینده رهبران کلیسا هستند.

درخدمت جوانان به رده سنی ۱۷ تا ۲۴ ساله کمک می شود تا رابطه صمیمانه و پیوسته با عیسی را عمیق تر درک کنند.

و باعث شوند دوستها و اطرافیان آنها نیز ایمان بیاورند.

درک شوند ، شنیده شوند و وجودشان ارزشمند تلقی گردد و بدانند به خانواده الهی تعلق دارند، شاگرد مسیح شوند و به ساختن ملکوت خدا کمک کنند .

دستاورد خدمت جوانان

  • وبینارهای خدمت جوانان توسط خادمین جوان رهبری می شود تا درک ملموس و نزدیکی از هم‌نسلان خود داشته باشند و ارتباط صمیمی و حقیقی بین‌ دو بخش برقرار گردد.
  • فرصت دادن به جوانان برای پرورش استعدادها و عطایایشان پیش میرود
  • شاگردسازی جوانان در خواندگی هایی که دارند تا بتوانند پرقدرت عمل کنند

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود