Loading…

خدمت جوانان 7

هدف و رویای خدمت جوانان

جوانان در ایران امروز درگیر مشکلات بسیار اجتماعی، اقتصادی،هویتی، فرهنگی ، آموزشی و غیره می باشند و نبود اماکن اجتماعی سالم و هدفمند جوانان را به سمت انتخاب های اشتباه سوق می دهد.

از آنجا که نسل آینده ساز یک کشور و یک کلیسا میبایست سرمایه گذاری و تجهیز شود تا بتواند برای کشور و ملکوت خداوند حرکت کند

رویای خدمت جوانان 7

خدمت به این گروه و تعلیم ، تربیت ، کمک و مشاوره به جوانان میباشد تا کلیسا و خدمت خداوند در ایران توسط جوانان تداوم یابد. جوانان، آینده کلیسا و رسالت اصلی ما هستند.

آنها نسل آینده رهبران کلیسا هستند.

درخدمت جوانان به رده سنی ۱۷ تا ۲۴ ساله کمک می شود تا رابطه صمیمانه و پیوسته با عیسی را عمیق تر درک کنند.

و باعث شوند دوستها و اطرافیان آنها نیز ایمان بیاورند.

درک شوند ، شنیده شوند و وجودشان ارزشمند تلقی گردد و بدانند به خانواده الهی تعلق دارند، شاگرد مسیح شوند و به ساختن ملکوت خدا کمک کنند .

دستاورد خدمت جوانان

  • وبینارهای خدمت جوانان توسط خادمین جوان رهبری می شود تا درک ملموس و نزدیکی از هم‌نسلان خود داشته باشند و ارتباط صمیمی و حقیقی بین‌ دو بخش برقرار گردد.
  • فرصت دادن به جوانان برای پرورش استعدادها و عطایایشان پیش میرود
  • شاگردسازی جوانان در خواندگی هایی که دارند تا بتوانند پرقدرت عمل کنند

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود