Loading…

خدمت کلیسای آنلاین 7

هدف و رویای خدمت کلیسای آنلاین

خدمات کلیسایی در ایران خدمت جوانی است ، نیاز است نو ایمانان آموزش ببینند ، رشد کنند و به خدا وصل شوند. کشور ایران نیازمند تبدیل و تغییر اساسی در زمینه مذهبی و عقیدتی می باشد

و احتیاج به تغییر شخصی و تبدیل زندگی تمامی اعضای جامعه می باشد که تنها با شناخت خدای زنده امکان پذیر میباشد.

هدف این خدمت تاسیس و گسترش کلیساهای سالم به صورت خانگی ، آنلاین و ساختمانی طبق اصول کتاب مقدس

به نحوی که در آنها زندگی هر عضو تبدیل شود می باشد و کلیسا عامل تبدیل جامعه گردد.

در ایران کلیسای ساختمانی مقدور نیست و تعداد محدودی کلیساهای خانگی مخفیانه در جفا به فعالیت خود ادامه می‌دهند . بخاطر شرایط امنیت امکان مشارکت با این عزیزان نیست. در قسمت کلیسای آنلاین و کلیسای خانگی مخفیانه ، با مشارکت با کلیساها و شبانان در سراسر دنیا در خدمت جامعه ایمانداران هستند .افرادی که به ما می پیوندند در ایمان رشد می کنند و خود را می شناسند و برای داشتن زندگی سالم مسیحی وصل به خدا و وصل به یکدیگر می شوند.

دستاورد خدمت کلیسا

  • رشد وپرورش افراد نوایمان
  • کمک به شناسایی خواندگی و عطایای افراد شرکت کننده
  • شاگرد سازی ‌و آماده سازی افراد در”هفت ‌حوزه” که افراد در خواندگی خود در هر قسمتی می‌باشد وصل شوند.
  • برگزاری کلیساهای آنلاین از طریق برنامه زوم و خانگی و ساختمانی در ایران و در تمام کشورهایی که فارسی زبانان سکونت دارند.
  • از طریق کانال تلگرام و پیج اینستاگرام نیز به طور ۲۴ ساعته کمک رسان افراد می باشد.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود