Loading…

خدمت کلیسای آنلاین 7

هدف و رویای خدمت کلیسای آنلاین

خدمات کلیسایی در ایران خدمت جوانی است ، نیاز است نو ایمانان آموزش ببینند ، رشد کنند و به خدا وصل شوند. کشور ایران نیازمند تبدیل و تغییر اساسی در زمینه مذهبی و عقیدتی می باشد

و احتیاج به تغییر شخصی و تبدیل زندگی تمامی اعضای جامعه می باشد که تنها با شناخت خدای زنده امکان پذیر میباشد.

هدف این خدمت تاسیس و گسترش کلیساهای سالم به صورت خانگی ، آنلاین و ساختمانی طبق اصول کتاب مقدس

به نحوی که در آنها زندگی هر عضو تبدیل شود می باشد و کلیسا عامل تبدیل جامعه گردد.

در ایران کلیسای ساختمانی مقدور نیست و تعداد محدودی کلیساهای خانگی مخفیانه در جفا به فعالیت خود ادامه می‌دهند . بخاطر شرایط امنیت امکان مشارکت با این عزیزان نیست. در قسمت کلیسای آنلاین و کلیسای خانگی مخفیانه ، با مشارکت با کلیساها و شبانان در سراسر دنیا در خدمت جامعه ایمانداران هستند .افرادی که به ما می پیوندند در ایمان رشد می کنند و خود را می شناسند و برای داشتن زندگی سالم مسیحی وصل به خدا و وصل به یکدیگر می شوند.

دستاورد خدمت کلیسا

  • رشد وپرورش افراد نوایمان
  • کمک به شناسایی خواندگی و عطایای افراد شرکت کننده
  • شاگرد سازی ‌و آماده سازی افراد در”هفت ‌حوزه” که افراد در خواندگی خود در هر قسمتی می‌باشد وصل شوند.
  • برگزاری کلیساهای آنلاین از طریق برنامه زوم و خانگی و ساختمانی در ایران و در تمام کشورهایی که فارسی زبانان سکونت دارند.
  • از طریق کانال تلگرام و پیج اینستاگرام نیز به طور ۲۴ ساعته کمک رسان افراد می باشد.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود