Loading…

خدمت دعا 7

هدف و رویای خدمت دعا

بزرگترین پایه و رکن اساسی هر خدمت دعاست.

ایران به یک لشکر بزرگ و قدرتمند دعا احتیاج دارد تا قبل از هر حرکت و قدمی دستهای قدرتمند دعا با آگاهی و بیداری روحانی قسمت اعظم راه را برای سایر خدمات باز کند.

این خدمت ، در دو بخش زنجیره ای دعای ۲۴ ساعته و بخش دعای خیابانی در حال گسترش است .

برای گسترش پادشاهی خداوند ؛ نجات جانها و شفاها و معجزات و شهادت هاست و شفاعت گران در شکاف ها ایستاده و از کلیسا و از مردم با دعاهای خود ، حمایت می کنند.

در بخش تجهیز زنان و مردان دعا و شفاعتگران دوره های شاگردسازی برای تجهیز و دریافت مسح در خدمت برای رشد در عطیه در حال برگزاری است .

خدمت دعا می آموزد
دعا چیست؟
چگونه باید دعا کرد؟
ابزارهای موردنیاز دعا که با تشکیل کلاسهای تعلیمی در صدد رفع نیاز جامعه مسیحی می باشد
دستاورد خدمت دعا

  • تشکیل تیم ۱۴۰ نفره در تیم دعای زنجیره ای دعای ۲۴ ساعته
  • تشکیل یک تیم شفاعت کننده برای شفاعت در موضوعات خاص
  • ضبط ویسهای هفتگی دعا و استفاده در تیم دعا و کلیسای 7
  • برگزاری جلسات هفتگی دعای ۱ ساعت و نیم در وبینار زوم ، ماهواره ، اینستاگرام و فیس بوک ویوتیوب و به زودی با تشکیل کلاسهای آموزشی در دو بخش پایه و تخصصی در خدمت دعا شروع به شاگردسازی خواهد کرد

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود