Loading…

خدمت دعا 7

هدف و رویای خدمت دعا

بزرگترین پایه و رکن اساسی هر خدمت دعاست.

ایران به یک لشکر بزرگ و قدرتمند دعا احتیاج دارد تا قبل از هر حرکت و قدمی دستهای قدرتمند دعا با آگاهی و بیداری روحانی قسمت اعظم راه را برای سایر خدمات باز کند.

این خدمت ، در دو بخش زنجیره ای دعای ۲۴ ساعته و بخش دعای خیابانی در حال گسترش است .

برای گسترش پادشاهی خداوند ؛ نجات جانها و شفاها و معجزات و شهادت هاست و شفاعت گران در شکاف ها ایستاده و از کلیسا و از مردم با دعاهای خود ، حمایت می کنند.

در بخش تجهیز زنان و مردان دعا و شفاعتگران دوره های شاگردسازی برای تجهیز و دریافت مسح در خدمت برای رشد در عطیه در حال برگزاری است .

خدمت دعا می آموزد
دعا چیست؟
چگونه باید دعا کرد؟
ابزارهای موردنیاز دعا که با تشکیل کلاسهای تعلیمی در صدد رفع نیاز جامعه مسیحی می باشد
دستاورد خدمت دعا

  • تشکیل تیم ۱۴۰ نفره در تیم دعای زنجیره ای دعای ۲۴ ساعته
  • تشکیل یک تیم شفاعت کننده برای شفاعت در موضوعات خاص
  • ضبط ویسهای هفتگی دعا و استفاده در تیم دعا و کلیسای 7
  • برگزاری جلسات هفتگی دعای ۱ ساعت و نیم در وبینار زوم ، ماهواره ، اینستاگرام و فیس بوک ویوتیوب و به زودی با تشکیل کلاسهای آموزشی در دو بخش پایه و تخصصی در خدمت دعا شروع به شاگردسازی خواهد کرد

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود