Loading…

خدمت شفا و آزادی 7

هدف و رویای خدمت شفا و آزادی

ساختار جامعه ایران به سبب آموزش ناکافی و نادرست و مهمتر از همه ریاست قدرتهای تاریکی از طریق روح اسلام،باعث شده مردم از بدو کودکی در تمامی قسمتهای زندگی خود دچار شکستها و تجارب تلخ و ناگواری شوند.

وحتی افرادی که تحت اقتدار آنها بودند ناخواسته زخمی شده و این زخمها و دردها نسل به نسل ادامه دار شده است.

از این رو خدمت شفا و آزادی از ملزومات اساسی و مهم جامعه ی ایرانی_ مسیحی‌ است تا شخص هویت خود را در مسیح پیدا کند و با شفا از درد ها به سربازی جنگجو تبدیل شود و بتواند یاری رسان افراد جامعه شده و باعث گسترش شفا و آزادی در کل جامعه شود .

در این خدمت شخص در جنگ روحانی تجهیز میشود و با باز کردن بندها و موانع شیطان از گذشته، او در مسیر رسیدن به خواندگی اش کمک می شود.

ماموریت خدمت شفا و آزادی توانمندسازی و تجهیز ایمانداران و همچنین قرار گرفتن در هویت اصلی خود به طوری که در اداره امور و روابط سالم قرار گرفته و در زندگی اش شفا در همه ابعاد جاری شود . در عین حال این خدمت خود فرصتی است که باعث ایجاد دوستی بین افراد ،مشتاق شدن افراد برای داشتن رابطه عمیق‌تر با خداوند را فراهم کنیم.

خدمات تیم شفا و آزادی

  • پیگیری درخواست مراجعه کنندگان و بررسی مشکلات و‌مسائل آنان توسط مشاور روحانی شفا و آزادی
  • در طی هفت الی هشت جلسه فرد مراجعه کننده با دعا و مشاوره و کلاسهای آمورشی و تعلیمی قدم‌های شفا و آزادی را برمیدارد .
  • شاگردسازی در صورت اشتیاق قلبی برای همسو شدن در این خدمت

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود