Loading…

خدمت شفا و آزادی 7

هدف و رویای خدمت شفا و آزادی

ساختار جامعه ایران به سبب آموزش ناکافی و نادرست و مهمتر از همه ریاست قدرتهای تاریکی از طریق روح اسلام،باعث شده مردم از بدو کودکی در تمامی قسمتهای زندگی خود دچار شکستها و تجارب تلخ و ناگواری شوند.

وحتی افرادی که تحت اقتدار آنها بودند ناخواسته زخمی شده و این زخمها و دردها نسل به نسل ادامه دار شده است.

از این رو خدمت شفا و آزادی از ملزومات اساسی و مهم جامعه ی ایرانی_ مسیحی‌ است تا شخص هویت خود را در مسیح پیدا کند و با شفا از درد ها به سربازی جنگجو تبدیل شود و بتواند یاری رسان افراد جامعه شده و باعث گسترش شفا و آزادی در کل جامعه شود .

در این خدمت شخص در جنگ روحانی تجهیز میشود و با باز کردن بندها و موانع شیطان از گذشته، او در مسیر رسیدن به خواندگی اش کمک می شود.

ماموریت خدمت شفا و آزادی توانمندسازی و تجهیز ایمانداران و همچنین قرار گرفتن در هویت اصلی خود به طوری که در اداره امور و روابط سالم قرار گرفته و در زندگی اش شفا در همه ابعاد جاری شود . در عین حال این خدمت خود فرصتی است که باعث ایجاد دوستی بین افراد ،مشتاق شدن افراد برای داشتن رابطه عمیق‌تر با خداوند را فراهم کنیم.

خدمات تیم شفا و آزادی

  • پیگیری درخواست مراجعه کنندگان و بررسی مشکلات و‌مسائل آنان توسط مشاور روحانی شفا و آزادی
  • در طی هفت الی هشت جلسه فرد مراجعه کننده با دعا و مشاوره و کلاسهای آمورشی و تعلیمی قدم‌های شفا و آزادی را برمیدارد .
  • شاگردسازی در صورت اشتیاق قلبی برای همسو شدن در این خدمت

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت افغان های 7

ما می توانیم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشیال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود